แสดงความยินดีด้วยค่ะ

ยินดีกับว่าที่รองผู้อำนวยการคนใหม่ด้วยค่ะ จะต้องเลือกโรงเรียนเมื่อไหร่คะ  ถ้ายังก่อนไป ให้คำแนะนำน้อง ๆ ไว้ด้วยนะคะ
คำตอบ