ใหม่ๆ อาจมีข้อกังขา

นานนานไปอาจยิ่งมีมากขึ้นหรือกระจ่าง
คำตอบ