อยากรู้

000

คนื่นอนข้าง ๆ จับฉลากได้มายังไงเหรอ

คำตอบ