จองแล้ว

คนนี้จองแล้วนะ..ห้ามจีบเด็ดขาด

ใครจีบเดี๋ยวโดน..................

คำตอบ