บทเรียน

คุณคิดว่าการทำบทเรียนมีประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างไรบ้าง?
คำตอบ