พันธุกรรมกันสิ่งแวดล้อม

ปาริดา อีดสัน

ช่วยบอกความหมายหน่อยค่ะ

 

คำตอบ