นวัตกรรม

นวัตกรรมช่วยให้เราเปลี่ยนแปลงทันโลกได้อย่างไร
คำตอบ

...ขอบคุณมากนะครับ.. คุณ TUKTIK  สำหรับคำถามดีดี ที่น่าสนใจ

    ก็ขอตอบคำถามเลยแล้วกัน...

     สำหรับ นวัตกรรม  ก็มีความหมายในตัวอยู่แล้วนะครับว่า..  เป็นความสามารถของมนุษย์ที่คิดค้นสร้างสรรสิ่งใหม่ๆขึ้นมาหรือสิ่งเดิมให้ดี  มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม  แล้วนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์.....

     ซึ่งนวัตกรรมก็มีมากมายหลายประเภท  ทุกวันนี้มีประจักษ์ให้เห็นมากมาย ทั้งทางการศึกษา  สังคม   ทหาร  การแพทย์  เกษตกรเป็นต้น  ซึ่งนวัตกรรมใหม่ๆ เหล่านี้จะช่วยในการทำงานในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ  สะดวก  รวดเร็วและทันสมัย  ทำให้โลกเราทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปมาก ( ในทางที่ดีนะครับ )  ตัวอย่างใกล้ตัวเรา  ที่เป็นนวัตกรรมทางการเกษตกร  ก็คือ  รถเกี่ยวข้าวที่ทั้งเกี่ยวและนวดข้าวออกมาเป็นข้าวเปลือกเลย  เป็นต้น  ซึ่งทำให้เราสะดวกสบายใช้เวลาในการทำนาน้อยลงได้ผลผลิตมากขึ้น  แต่เรื่องค่าใช้จ่ายก็แปรผันตรงตามไปด้วยนะครับก็เป็นธรรมดา  

     ด้วยความเจริญทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งความรู้ความคิด  เราในฐานะผู้บริโภคก็ต้องเรียนรู้ในเรื่องใหม่ๆ  เรียนรู้วิธีใช้  วิธีป้องกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  รู้จักการนำไปใช้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของเรา ก็จะทำให้เราสามารถปรับตัวเข้ากับนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นในโลกของเราได้อย่างสบาย  สุขกาย  สุขใจและเป็นประโยชน์ต่อตัวเราและผู้อื่นอีกด้วย

                          ....จะรอคำถามต่อไปนะครับ...

.... ขอบคุณครับ......  BYE   BYE.