สิทธิมนุยชน

ทราบว่าหินจะทำรายงานเรื่องสิทธิมนุยษชนของ อจ.นพนิธิฯ ในแนวศาลอาญาไม่ทราบว่า ขอบเขตแค่ไหน เพราะพี่ต้อยก็ว่าจะทำเรื่องกลไกในการส่งเสริมและคุ้มครองในแนวทางศาลฯ เหมือนกัน แต่ยังไม่เจาะ scope เข้าไป กะว่าไว้ทำรายงานของเทอมหนึ่งให้หมดก่อนค่อยกันอีกที
คำตอบ
not yet answered
ichi ichi
ตอนนี้หัวข้องยังไม่นิ่งครับ แต่ยังไงหินจะเรียนให้พี่ต้อยทราบอีกทีนะครับ