ขอบคุณมากค่ะ สำหรับการแนะนำการแก้ปัญหาการ Sign in อัตโนมัติ

 ขอบคุณมากค่ะสำหรับคำแนะนำตอนนี้ได้นำไปใช้แล้วค่ะเลยหมดปัญหาเรื่องการ sign in อัตโนมัติแล้วค่ะ 
คำตอบ