ขอเปลี่ยนงานชิ้นที่ 9 วิจารณ์

   สวัสดีค่ะอาจารย์แหวว  ขอคำแนะนำในการเปลี่ยนหัวข้องานชิ้นที่ 9 ค่ะ  ซึ่งจากเดิมเสนอเรื่องกฎหมายเเข่งขันทางการค้าของอาจารย์  สรวิศ ลิมปรังษี 

  ขอเปลี่ยนเป็นวิจารณ์ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2543 ค่ะ  ขอบคุณค่ะ

          

คำตอบ
ต้องมองในแง่ของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะคะ ไม่ใช่กฎหมายภายในนะคะ
ปารินุช

ขอบคุณมากค่ะ อาจารย์แหวว 

       หัวข้องานชิ้นที่ 9 ของปารินุช คิดว่ายังคงความคิดเห็นเดิมคือหัวข้อเรื่องกฎหมายเเข่งขันทางการค้าของอาจารย์  สรวิศ ลิมปรังษี  ค่ะ