การตกแต่งบล็อก

อ้อยบอกหน่อยซิทำบล็กให้สวยๆทำได้อย่างไรบ้าง บอกเขาหน่อยนะ
คำตอบ