คำถามจุดประกาย

บุษกร ปานทอง

พระโสณโกฬิวิสะมีคุณธรรมใดที่เด่นที่สุดเเละเหตุการณ์ใดที่เเสดงถึงคุณธรรมข้อนั้น


คำตอบ