สอบถามเรื่องวิจารณ์หนังสืองานชิ้นที่ 9

ขอโทษที่ถามมาช้านะครับ อยากทราบว่าผมจะทำเรื่องการวิจารณ์หนังสือ ชื่อหนังสือกฎหมายการเเข่งขันทางการค้า ของสรวิศ ลิมปรังษี ได้ไหมครับ?

คำตอบ

ถ้าไม่ซ้ำซ้อนกับท่านอื่นนะคะ ทำได้

แต่อย่าลืมว่า ต้องวิเคราะห์ในมุมมองของ "นักกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ" นะคะ

อย่ามาเล่าแนวคิดของหนังสือเกี่ยวกับความเป็นกฎหมายภายในของเรื่องการแข่งขันทางการค้าแต่อย่างเดียวนะคะ