หวัดดีคนสวย

เป็นไง  หวังว่าคงสบายดีน่ะ
คำตอบ
สบายดีแล้วเธอหล่ะ......บายดีม้าย(ไม่ต้องบอกนะว่าสวยใครๆก้ว่าอย่างนั้นล้อเล่น)