ขอทราบบุคคลที่จัดหน้าชั้นเรียน

ชั้นเรียนเปลี่ยนไป อยากทราบว่าใครจัด ทำดี อยากจะให้ทำ LOGO หน้าชั้นเรียนแบบสวยให้หน่อย ต้องเขียน CCS กระมัง อาจารย์ทำไม่เป็นต้องการคนช่วยครับ อาจารย์กฤษดาครับ
คำตอบ
not yet answered
บัณฑิต
ผมจะลองสอบถามเพื่อนให้ครับ

แต่จากที่ชี้แจงการทำงานคร่าวๆ ของเว็บนี้
เพื่อนๆ ส่วนใหญ่จะเข้าโดยใ้ช้รหัสของตัวเองแล้วครับ
จะไม่ได้เข้ารหัสของอาจารย์ แต่ยังไม่แน่ใจว่า
มีใครในห้องมาปรับแต่งหรือไม่่