เพื่อนรัก

ดีใจนะที่เราสามตัวโคจรมาพบกัน เหมือนกับฝนตกขี้หมูไหล คนอะไรมาพบกันเลยแหละ
คำตอบ