ใครกัน ดูแล้ว เสียเวลาเปล่า

ทำอะไรกับใคร  บอกกับฉันบ้างนะ   คนสวย
คำตอบ