ความรู้สึกดีๆ

การที่เราจะมีความรู้สึกดีๆกับใครสักคน จำเป็นไหมที่จะต้องรัก
คำตอบ