คำถามนี้น่าสนใจ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีแตกต่างกันอย่างไรใครรู้ช่วยตอบหน่อยค่ะ
คำตอบ
not yet answered

ข้อแตกต่างกันก็คือ นวัตกรรมเปงการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ
หรือ กระบวนการทำงานแบบใหม่ เพื่อสร้างสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน และ มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติ
ส่วนเทคโนโลยีนั้นจะเป็นการนำของเดิมมาพัฒนาต่อ