ดี

ดีค่ะ

เด็กคอน เราก้อเด็กคอนเหมือนกันอยู่หัวถนนนิ  แล้วมาทักทายกันมั่งนะ

 

คำตอบ