เพศศึกษา

จะเห็นได้ว่าเพศศึกษาในปัจจุบันถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นสำคัญในวงการของการศึกษา ซึ่งมีผู้แสดงความเห็นในด้านต่างๆ เกี่ยวกับความเหมาะสมเกี่ยวกับการเรียนการสอนเรื่องของเพศศึกษาในชั้นเรียน  และแสดงความคิดเห็นกันว่าควรเริ่มเรียนในระดับใดจึงจะเหมาะสม  ท่านใคที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ของเชิญแสดงความคิดเห็นได้เลยนะค่ะ

คำตอบ