อยากรู้ประวัติกางเกง levi

ฉัตรชัย พรมรินทร์
อยากรู้ประวัติและกางเกง levi เป็นภาษาอังกฤษ
คำตอบ