ถามคุณน้อง

   คุณน้องอ่านเรื่องนี้หรือยังครับ บันทึกนี้มอบให้คุณ Pizza เขียนนานแล้วตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 49 แน่ะ อ่านเล้วให้ความคิดเห็นได้นะครับ หรือนำไปเขียนต่อยอดก็ได้

                                                         ขอบคุณครับฺ
                                                             beeman

คำตอบ

อาจารย์ BeeManคะ

              เข้าไปแจมแล้วค่ะ- -ขอบพระคุณมาก-มากค่ะ/น้อง