หนูเรียนวิชา การให้การศึกษาและการมีส่วนร่วมแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

ปุ้ยนะค่ะ

หนูอยากทราบว่า

บิดาการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองคือไคร

มีประวัติความเป็นมาอย่างไรถึงได้เป็นบิดา การไห้ความรู้แก่ผู้ปกครองนะค่ะ

คำตอบ