ตารางเก้าช่อง

เรียน ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ

ตอนนี้ผมกำลังเรียนและทำวิจัยเกี่ยวกับ เรื่องตารางเก้าช่อง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถท่านใด พอที่จะให้คำแนะนำหรือให้ความรู้ได้ ผมยินดีรับความรู้ครั้งนี้

กราบขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้

 

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ตอบ

คุณสามารถลากไฟล์มาปล่อยในช่องนี้เพื่ออัปโหลดไฟล์ได้ คุณยังจะใช้ปุ่มเลือกไฟล์ด้านล่างนี้อัปโหลดก็ได้เช่นเดียวกัน