ตารางเก้าช่อง

เรียน ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ

ตอนนี้ผมกำลังเรียนและทำวิจัยเกี่ยวกับ เรื่องตารางเก้าช่อง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถท่านใด พอที่จะให้คำแนะนำหรือให้ความรู้ได้ ผมยินดีรับความรู้ครั้งนี้

กราบขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้

    
}}" type="text" placeholder="เพิ่มความเห็น..." ng-click="showForm(kv.question)")
   

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ตอบ