การเข้าถึงคนไร้รัฐคนไร้สัญชาติในภาคใต้

อาจารย์แหวว

คิดว่า  ทำอย่างไรเราจึงจะทำให้คนไร้รัฐคนไร้สัญชาติที่ต้องการความช่วยเหลือในภาคใต้เข้าถึงเรานะ

โดยเฉพาะคนที่อยู่ในบันทึกของเรานานแล้ว ควรจะติดต่อนะ อย่างคุณศิริชัยที่พังงา

อยากตามไปใต้แล้วล่ะ

คำตอบ