คุณครู

Mam

1.ประจุบันนี้มีครูสอนอยู่ที่โรงเรียนนี้กี่ท่านค่ะ?

2.มีนักเรียนทั้งหมดกี่คนค่ะ์?

3.ประจุบันนี้มีห้องเรียนถึงระดับใหนค่ะ?

4.ถ้าจะเอาเด็กเล็กไปเข้าอนุบาลจะต้องมีอายุกี่    ขวบถึงกี่ขวบค่ะ?

คำตอบ
not yet answered
ใต้เงาไผ่

ครู36คน   นักเรียน789คน มีตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นป.6ค่ะ  เข้าอนุบาลต้องเกิดปี2544 -2545เพราะรับอนุบาล 3 ชั้นเดียว