ฉีดยาชา แล้วหาเส้นยากไหมคุณหมอ หรือเส้นเป็นเรื่องธรรมดาของคุณหมอ

ชูชาติ
ฉีดยาชา แล้วหาเส้นยากไหมคุณหมอ หรือเส้นเป็นเรื่องธรรมดาของคุณหมอ
คำตอบ