เงิน 15,000 บาท จะได้กับเขาไหม

ตัวแทนครูสอนคนพิการ

เรียน

ครูเอกชัย ดิฉันเป็นครูสอนคนพิการ ซึ่งทำงานมาแล้ว 3 ปี ดิฉันอยากเรียนถามครูเอกชัยว่า ครูสอนคนพิการ จะมีสิทธิ์ได้ 1,5000 บาท หรือเปล่าค่ะเห็น ครู กศน.ตำบล เขาได้ พากันดีใจ ดิฉันครูสอนคนก็รู้สึกน้อยใจบ้าง ที่ผู้ใหญ่ไม่กล่าวถึงครูสอนคนพิการ อย่างพวกดิฉันเลย

ช่วยตอบหน่อยนะค่ะครูเอกชัย

คำตอบ