ภูมิศาสตร์(ทวีปอเมริกาเหนือ)

ภูชิสส์ ภู่อ่อน
ประวัติอย่างละเอียดของ(ช่องแคบเดวิส)ที่อยู่ระหว่าง เกาะกรีนแลนด์กับเกาะเปพฟิน
คำตอบ
not yet answered

8my98967885o61235464563168716411643604967974634697967646917976u;h747897o9i7ohu6i4j9-796

74=9-p[]pomki6o7ij97o9ijp,+9u7+yg97k0-+9i679+97-[lop

u6fc687gh69v 7bh479406

4

68+9789+7646876876546poighoit97 6468p9iy3464435juhj54uj4

68r