บุหงาตานี...

แมวมอง
บุหงาตานี...ชือแปลก  เพราะดี  แต่ฟังดูเศร้าๆ  คุณเป็นอาจารย์สอนโบราณคดีหรือ    อ่านสำนวนแล้วน่าจะเป็นนักเขียน  สำนวนกระชับ  ชัดเจน  น่าสนใจ   ของแน่อยู่แล้วสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก...เก่งจริง ๆ
คำตอบ