รากกล้วยไม้

    อย่างแรกต้องขอขอบคุณอาจารย์มากที่ช่วยตอบคำถามให้ผมได้ความรู้เกี่ยวกับ กล้วยไม้มากขึ้น    และผมขอถามอีกสักหนึ่งเรื่องคือ    รากกล้วยไม้ที่ฝ่อเกิดจากอะไร   เกิดจากเชื้อราหรือแมลง  ผมอยากทราบวิธีป้องกันและแก้ไขครับ     ขอบคุณครับ
คำตอบ

สวัสดีครับ

รากกล้วยไม้ฝ่อ มีหลายสาเหตุครับ

1. ความชื้นน้อยลง

2. ให้ยาและปุ๋ยแรงเกินไป

3. ปัญหาเรื่องน้ำ เช่นมีหินปูน ความเป็นกรด-ด่างของน้ำเปลี่ยนไป

4. จากโรคและแมลงครับ

ในกรณีจากโรค มีเชื่อราหลายชนิดที่เข้าทำลายรากของกล้วยไม้ทำให้รากฝ่อ หรือกุด  ป้องกันโดยใช้ยากำจัดเชื้อรา

ในกรณีที่เกิดจากลัตว์ เช่น แมลง หอยทาก นก มาจิกทำลายรากกล้วยไม้ ถ้าเป็นแมลงหรือหอยทาก สามารถใช้วิธีพ่นยากำจัดได้ส่วนนก ก็ต้องคอยไล่ หรือขึ้งตาข่ายไม่ให้เข้ามาในส่วนครับ