ขอคำแนะนำ

ผมเป็นนักเรียนโรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมตอนนี้ผมอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งทางโรงเรียนกำลังเตรียมประเมินโรงเรียนในฝันรุ่นที่3 และผมได้เป็นตัวแทนโดยเป็นผู้นำเสนอแล็บเคมี ผมมีเรื่องจะเรียนปรึกษาคุณป้า ดร.ชัดเจนดังนี้ครับ ในการประเมินโรงเรียนในฝันห้องปฏิบัติการเคมีจะทำการทดลองเกี่ยวกับการสกัดสารให้บริสุทธิ์เพื่อที่จะนำสารที่ได้ไปทำสารไล่ยุงเพราะในหมู่บ้านผมมีอาชีพเพาะกล้าไม้ขายจึงทำให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงผมจึงทำการทดลองนี้ขึ้น และเพื่อนผมอีกหนึ่งกลุ่มจะทำสบู่ พวกผมเดินมาถูกทางในการประเมินโรงเรียนในฝันหรือเปล่าครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ
คำตอบ
not yet answered

ขอให้วินทำให้สำเร็จนะจ๊ะ

ขอให้ผ่านนะวินจากนุ้ย

สวัสดีนะวิน

เรียนสายวิทย์ยากไหมต้องทำอย่างไร