การจดทะเบียนการเกิดนั้นเป็นการกระทำของใครคะ ? ใครควรเป็นผู้กระทำคะ ? ต้องกระทำเมื่อไหร่ ? มีเงื่อนไขไหมคะ ?

อาจารย์แหวว
ขอทีมกฎหมายลองตอบหน่อยค่ะ ?
คำตอบ