บทร้อยกรอง

วลัยลักษณ์ เจริญดี
Thu Feb 25 2010 14:28:18 GMT+0700 (ICT)
 แจ้งลบ
 
 แจ้งลบ
ความหมายของบทร้อยกรองคืออะไรค่ะ
  

คำตอบ

ภาทิพ
Fri Feb 26 2010 02:50:06 GMT+0700 (ICT)

 ครูภาทิพขออธิบายเป็นภาษาพูดนะคะ  เพื่อจะได้เข้าใจ  สำหรับภาษาวิชาการนั้น

หนูค้นหาจากgoogleได้เพียงแค่ในคำว่าร้อยกรองหมายถึง

 

    งานเขียนที่เรียบเรียงอย่างสละสลวย ตามรูปแบบข้อบังคับของคำประพันธ์ชนิดนั้นๆ

ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อบังคับเกี่ยวกับ จำนวนคำ  จำนวนวรรค  จำนวนบาท

ตำแหน่งคำสัมผัส  บ้างก็บังคับคำเอกคำโท (โคลง)  คำครุลหุ(ฉันท์)

  
 ใส่รูปหรือไฟล์