บทความเกี่ยวกับตำรวจ

จะเขียนบทความอย่างไรดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในหน่วยงานตำรวจ
คำตอบ
not yet answered
บอย

ลองหาอ่านบทความเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลหรือลองดู

www.moj.go.th/upload/main_tip/uploadfiles/184_4482.doc -

แหม! ทันสมัยน่ะย่ะแอดลงเน็ตเลยหรอ อิอิ ฮาๆๆๆๆๆๆ ขำ

คนกำแพง

ขอบคุณคนสวยนภสรมากครับที่ให้กำลังใจ