ความหมายของชื่อ ศิวากร

ศิวากร
แปลว่าอะไรครับ
คำตอบ

เอ่... เรื่องภาษาบาลี เรื่องชื่อ เรื่องความหมายนี้เราไม่ก็ทราบเหมือนกัน เรารู้แต่เรื่อง "กรรม" คือ "การกระทำ" นะ...

อยากรู้ความหมาย ชื่อศิวาลักษณ์