ผ่านมาเจอ

นายนิวัติชัย สร้อยนาค
ผมนามสกุล เดียวกับท่านหญิง วชิรา นาเดีย สร้อยนาค ก็เลยสงสัยว่าภูมิหลังจะเป็นญาติกันหรือเปล่า
คำตอบ