ได้รับProject

คุณครูวิ

ผมได้รับfile สรุปการสอนแบบโครงการแล้ว

ขอให้คุณวิไปสร้าง Blog ของตัวเอง นะครับ เพราะพอสราง blog แล้ว ผมจะสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นที่ Blog ของคุณวิได้ ครับ

คำตอบ