วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์หมายถึงอะไร / แนวทางการนำวิสัยทัศน์ไปใช้งานบริหารองค์กร / การประเมินการใช้วิสัยทัศน์บริหารงานในองค์กร
คำตอบ
not yet answered
ครูใหญ่

สิ่งที่อยากพบ อยากเห็น อยากให้เกิด

ทุกคนต้องตั้งแผนงานมุ่งสู่เป้า

ทุกคนต้องร่วมมือกันทำงานให้ผลงานปรากฏ

ประเมินจากบุคคลภายนอก มองหาการเปลี่ยนแปลงที่พบหลังสร้างสรรค์งาน