สกปรกมากถึงมากที่สุด

คนที่เคยหลงผิดเข้าพัก
ราคาแพงกว่าคุณภาพ ห้องอาหารก็ไม่มี ที่จอดรถเข้าออกยาก
คำตอบ