หอยทาก

ไม่ทราบว่า จะจัดการกับหอยทากที่กัดกินต้นไม้ ดอกไม้ ได้อย่างไร โดยไม่ต้องฆ่า
คำตอบ