เวรกรรม

เป็นแค่เจ้าหน้าที ดันบอกเป็นอาจารย์ สุดยอดเลยนาย กมลชัย
คำตอบ