การศึกษารายกรณี

เพียงใจ ดีคาร
เรียน...อาจารย์วีระศักดิ์ อยากทราบว่า โดยปกติมีครูที่ส่งผลงาน คศ 3 โดยวิธีการรายงานการศึกษารายกรณีเยอะหรือเปล่าคะ และบุคคลใดบ้างที่เหมาะสมในการทำ case study และตัวอย่างสมบูรณ์แบบที่สามารถหาดูได้ ส่วนใหญ่หาได้จากแหล่งใดบ้างค่ะ ไม่มั่นใจว่าแบบไหนที่เป็นแบบที่ถูกต้องครบถ้วนจริง ขอบคุณค่ะ ครูเล็ก
คำตอบ