จากลูกศิษย์ ขอรบกวนสอบถามอ.แหววครับ

นายภูเบศ มั่งมูล
อาจารย์ครับ ผมก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยพายัพ ผมมีเรื่องขอรบกวนสอบถามอาจารย์ ดังนี้ครับ ผมทำงานเป็นทนายความบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งที่บริิษัทฯ มีพ่อบ้านเป็นคนต่างด้่าว (สัญาติพม่า) แกอยู่ในประเทศไทยมาสิบกว่าปีแล้ว ปัจุบันทำงานอยู่กับเจ้าของบริษัทฯได้ประมาณ 7 ปี ซึ่งก่อนหน้าเคยบวชเรียนมา ได้นักธรรมมาสามใบ พูดไทยชัด เขียนไทยสวยมาก ได้ทั้งภาษาอังกฤษ และทุกวันนี้ก็ทำหน้าที่ไปติดต่องานรับส่งไปรษณีย์ของบริษทั อีกทั้งงานเซเว่นของบริษัทในบางครั้ง (ปัจจุบันอายุ 30ปี) ด้วยความที่แกเป็นคนที่ต้องการอยากเป็นคนไทยมาก ชอบมานั่งคุยกับผมเป็นประจำ ซึ่งแกมีรายได้ เงินเดือนแน่นจอน และมีเงินฝากเยอะด้วย อีกทั้งยังซื้อเครื่องใช้ทุกอย่างรวมทั้งรถมอเตอร์ไซต์คันละเกือบแสนในราคาเงินสดได้ ซึ่งพนักงานบางคนยังไม่มีความสามารถเลย ดังนั้น เพื่อถือเป็นการช่วยให้คนดีได้สมหวังในสิ่งที่เขาคาดหวังไว้ ผมเลยเรียนมายังอาจารย์ผู้็มีความรู้และผู้มีจิตใจที่เป็นนักบุญโดยแท้ เพื่อช่วยกันทำความฝันเขาให้เป็นจริง ขอแสดงความเคารพอย่าสูง นายภูเบศ มั่งมูล (ลูกศิษย์ของอาจารย์) โทร. 08 2694 2523
คำตอบ

        ในประการแรก ขอตอบว่า มีความเป็นไปได้ที่พ่อบ้านของคุณจะร้องขอสัญชาติไทย หากพ่อบ้านของคุณมีข้อเท็จจริงตาม มาตรา ๑๐ แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ ซึ่งบัญญัติให้ต้องมีคุณสมบัติ ๕ ประการ กล่าวคือ (๑) จะต้องบรรลุนิติภาวะทั้งตามกฎหมายพม่าและกฎหมายไทย (๒) มีความประพฤติดี (๓) มีอาชีพเป็นหลักฐาน (๔) มีภูมิลำเนาตามกฎหมายมหาชนในประเทศไทยมาอย่างน้อย ๕ ปี และ (๕) มีความสามารถที่จะพูดและฟังภาษษไทยได้ แต่ไม่จำเป็นต้องอ่านเขียนภาษาไทยได้

        ในประการที่สอง อ.สงสัยว่า คุณพ่อบ้านอาจจะเป็นคนไร้สัญชาติจากพม่า กล่าวคือ ไม่มีสัญชาติพม่าในการรับรู้ของประเทศพม่า แต่อาจเป็นคนสัญชาติพม่าตามเอกสารที่ส่วนราชการไทยระบุเอง กล่าวคือ ก็เป็นคนไร้สัญชาติเหมือนน้องหม่อง ทองดี

ลองถามคุณพ่อบ้านซิคะว่า เขามีหนังสือเดินทางที่ออกโดยรัฐบาลพม่าไหม ? ถ้าไม่ เขาถือบัตรอะไรเพื่อแสดงตน ? สแกนส่งมาดูกันหน่อยค่ะ ไปตามสืบมาดูกันหน่อยค่ะ พ่อบ้านของคุณเป็นคนสัญชาติพม่าในทะเบียนราษฎรของรัฐพม่า หรือเป็นคนสัญชาติพม่าในทะเบียนราษฎรของรัฐไทยกันแน่ ???