สอบถามตำแหน่งงาน

somyos
หน่วยการช่างมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าครับ
คำตอบ
not yet answered

ลืมรหัสผ่านอีเมลล์ต้องการเข้าแต่เข้าไม่ได้ครับ

กราบเรียน ท่านที่เคารพทุกท่าน ดิฉันเป็น นวก.การเงินและบัญชี อบต. อยากโอนย้ายเข้า อ.เมืองหนองคาย ตำแหน่ง บริหารทั่วไป การเงิน จัดเก็บ การพัสดุตรวจสอบหรือตำแหน่งอื่นใดที่โอนกันได้ จะเป็น อปท.หรือหน่วยราชการใดก็ได้ที่ว่าง ช่วยแนะนำด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง กรุณาแจ้งทางเมล์ : [email protected] ขอขอบพระคุณค่ะ....สุรีรัตน์/