มรดก

รุ่งนภา
มีสามีภรรยาคู่หนึ่งแต่งงานกันจดทะเบียนสมรสกันแล้วแต่ไม่มีลูก สามี มีที่ดินแปลงหนึ่ง เมื่อสามีตายที่ดินแปลงนี้จะตกเป็นของใคร
คำตอบ
not yet answered
อ.ดร.วรกาญจน์

คำถามเรื่องมรดก กรณีสามีและภรรยาแต่งงานโดยจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฏหมายและสามีเสียชีวิต ไม่มีบุตร มรดกจะตกได้แก่ 1.ภรรยา ทั้งหมดกรณีฝ่ายชายไม่มีทายาท (ทายาทผู้รับมรดกเป็นช่วง ๆ ) เช่น บุตร ,บิดา มารดา 2. หากสามีมี บิดาและหรือมารดาที่ยังมีชีวิตอยู่ นำมรดกของสามีนั้นมาแบ่งดังนี้ ครึ่งหนึ่งให้แก่ภรรยา ส่วนที่เหลือแบ่งให้ภรรยา และบิดาและหรือมารดาฝ่ายละเท่า ๆ กัน

คำตอบนี้เป็นไปตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ว่าด้วยมรดกครับ หากมีอะไรสงสัยกรุณาสอบถามไปได้อีกนะครับ

ดร.วรกาญจน์