ขอทราบเบอร์

ณรงค์ โตแหยม
ไม่ทราบว่าเพื่อนเปลี่ยนเบอร์ใหม่แล้วหรือเปล่าเพราะเราจะไปแข่งกีฬาที่แพร่ในวันที่ 16-27 ตุลาคม 2552
คำตอบ