การสนทนาภาษาอังกฤษ

โอ๋
จะหาข้อมูลการเดินทางได้อย่างไรคะ โดยแปลเป็นภาษาไทยด้วย
คำตอบ
not yet answered
อยากได้ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษหัวข้อเรื่อง Oppinions และ Suggestion and advice มีใครจะช่วยกรุณาบ้างค่ะ

พรุ่งนี้จะสอบสัมภาษณ์ที่คลินิกทันตกรรม ต้องมีความสามารถติดต่อสือสารภาษาอังกฤษได้ดี เพระผู้ป่วยเป็นชาวต่างชาติ ยังหาบทสนทนาไม่ได้เลย

 

อยากได้ตัวอย่างการสนทนาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับบนโต๊ะอาหาร