แสดงความเห็นต่ออาจารย์แหวว

jack
ได้เคยมาเยี่ยมเวปของอาจารย์เมื่อหลายปีก่อน และชื่นชมต่อการทำงานของอาจารย์ถึงแม้จะไม่ได้เป็นลูกศิษย์อาจารย์ก็ตามครับ จากการได้อ่านเนื้อหาต่างๆ บทความต่างๆที่อาจารย์ได้ลง ผมเห็นด้วยที่จะช่วยเหลือบุคคลต่างๆที่กล่าวมา ด้วยมนุษยธรรม ด้วยหลักเหตุผล แต่ได้เคยอ่านบทความต่างๆจากเวปอื่นที่หน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบ ในพื้นที่บางจังหวัด และโดยที่เคย อาศัยอยุ่ในจังหวัดนั้นมาก่อน ดูเห็นการเปลี่ยนแปลงไปมาก ทางโครงสร้างผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ พูดในจุดต่างๆซึ่งบางครั้งก็รู้สึกกลัวไปตามนั้นด้วย ประเทศไทยเป็นประเทศที่ให้โอกาส แก่คนต่างชาติพอสมควรในการทำมาหากิน ซึ่งตัวเองก็ไม่ได้รังเกียจในวัฒนธรรมอื่นๆ แต่ดูเหมือนประเทศไทยยังจัดการปัญหาบางอย่างยังไม่ดีทั้งการค้ามนุษย์ ที่มีเรื่องอยากถามอาจารย์ถึงประเด็นนึงที่เคยมีผู้ใหญ่พูดกันมาก ในภาวะการเกิดของคนต่างด้าวในไทย ตามความเป็นจริงแล้วน่าจะมีสถานะตั้งแต่แรกแล้ว สมควรที่พ่อแม่ควรจะต้องไปแจ้งแก่สถานฑูตของตนเองใช่หรือปล่าวครับ แต่ในสภาวะความเป็นจริงทำไมถึงทำแบบนั้นไม่ได้ การที่นายจ้างตั้งแต่ระดับโรงงาน หรือแม้แต่ผู้ประกอบการเล็กๆควรต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยไหม ที่ผมเห็นคิดว่าประเทศไทยเพียงแต่ ในโรงพยาบาลเท่านั้นที่แค่กรอกชื่อสัญชาติพ่อแม่แต่ไม่ได้ทำอะไรต่อไป จนเป็นปัญหา ขอบคุณครับ
คำตอบ

ค่อยๆ ตอบก็แล้วกันค่ะ

Archanwell

เป็นคำถามที่อยากตอบ แต่ไม่มีเวลาเลยค่ะ

คนก็คือคนนะคะ

มีปัญหามากมาย คนที่มักไร้รัฐไร้สัญชาติมักมีปัญหาชีวิตหลายอย่างค่ะ การแก้ไขปัญหาของคนไม่ใช่ของง่ายเลยค่ะ

น้ำผึ้งสีชมพู
  • ขอแสดงความคิดเห็นต่อผู้สอบถามประเด็นนี้
  •  "ตามความเป็นจริงแล้วน่าจะมีสถานะตั้งแต่แรกแล้ว สมควรที่พ่อแม่ควรจะต้องไปแจ้งแก่สถานฑูตของตนเองใช่หรือปล่าวครับ"
  • กรณีนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่ง แต่การเป็นคนต่างด้าว หรือคนไร้รัฐไร้สัญชาติ ยังมีหลายสาเหตุ
  • กรณีนี้ของผู้สอบถามก็เป็นประเด็นหนึ่ง ซึ่งอาจจะไม่มีปัญหาเท่าคนไร้รัฐไร้สัญชาติ ซึ่งต้องช่วยเหลือเขาให้ได้รับสิทธิเฉกเช่นมนุษย์คนหนึ่งที่พึงได้รับ
  • เรื่องนี้น่าศึกษา และหากมีหนทางในการให้ความช่วยเหลือเขาก็จะเป็นเรื่องที่ดีไม่น้อย

 

อาจารย์แหววครับ

ผมขอถามอาจายร์พอจะรู้ไหมครับ

ผมอยากทราบว่าที่อำ เภอเวียงแหงเค้าจะเปิดทำบัติ10ปีที่เป็นสีชมพูอีกเมื่อไหร่ครับอาจารย์

ถ้าอาจารย์รู้ช่วยบอกผมทีผมยังไม่มีอะไรป้องกันตัวเลยครับถ้ารู้ติดต่อผมที่นี้นะครับ [email protected]ขอบคุณนะครับ